Inglise keele laager New Yorgis

Inglise keele laager New Yorgis on mõeldud 14-21-aastastele noortele.

Inglise keele laager Los Angelesis

Inglise keele laager Los Angelesis on mõeldud 15-21-aastastele noortele.